איתור אדם שנעלם עם הכסף

סיפקת סחורה או שירות, שילמת מראש, ועכשיו המכתבים חוזרים, הטלפון לא עונה, ואף אחד לא יודע איפה הוא.

אנחנו יכולים לאתר אותו.