הגלוי והסמוי בדיני משפחה וגירושין
מאמר מאת: עוה”ד עידית אלפנדרי-מאיר וחגית לב

בשלבים שונים של החיים יכול אדם להיקלע למצב בו הוא שואל עצמו, האם הוא מודע לכל האמת, או שמא חלק מסוים בפאזל החיים נסתר מעיניו ?!

לעיתים אנו מתלבטים, מה יותר חשוב לנו – האם ידיעת האמת או שמא האפקט הפסיכולוגי על הצד השני?

ובכן, כמו בהרבה דברים בחיים, אין תשובה חד משמעית לשאלות אלו. במקרים מסויימים חשוב מאוד, כי נהיה מודעים למציאות, והוכחות חותכות לה יהוו יתרון עבורינו על פני הצד השני; במקרים אחרים תהא לחקירת האמת משמעות מרכזית יותר עבורינו מבחינה מוסרית וריגשית, אולם היא תהא חסרת משקל מבחינה משפטית.

בגידות

גילוי כי בן/בת הזוג בוגדים הוא גילוי קשה, כואב, פוגע באגו ובהערכה העצמית, ומעורר רגשות וכעסים בעוצמות גדולות; אולם במידה וקיים חשש לבגידה, חשוב להתעלות על עצמנו, ולפעול בהתאם לאינטרס שלנו.

נבהיר מס’ דברים בנושא:

ראשית חשוב לדעת, כי בניגוד לסברה הרווחת, בגידה, גם בגידה מוכחת היטב ובראיות חד משמעיות, אינה פוגעת בזכויות הרכושיות של בני הזוג. בן הזוג הבוגד לא יאבד את חלקו בנכסים ובזכויות הקניין השייכות לבני הזוג במשותף. יחד עם זאת, הדין העברי קובע, כי בעל אשר יוכיח כי אשתו בגדה בו, יוכל לנשלה מחלקה ברכוש המשותף, למעט מה שנותר מהנדוניה שלה. עקרונית לא אמור הדבר להוות בעיה, שכן בתי הדין הרבניים כפופים לחוק החל בעניין זה: “חוק יחסי ממון בין בני זוג”, אולם לעיתים בתי הדין מחליטים לפעול עצמאית ובניגוד לחוק, ואז כבר יש לנו בעיה אחרת.

על כל פנים חשוב לזכור, כי במידה ובכוונתינו לתעל את עצם הבגידה ליתרון משפטי עבורינו כנגד הצד השני, יהא עלינו לנהל חקירה ומעקב, בכדי לספק את ההוכחות החד-משמעיות הנדרשות משפטית, כלשון הדין העברי: “כמעשה מכחול בשפופרת”.

בגידה של האשה

אשה שבגדה הינה בבחינת מורדת בבעלה עפ”י ההלכה העברית, וככזו, מפסידה את זכותה למזונותיה מהבעל, וכן את זכותה לקבלת כתובתה. מאחר ובנושא מזונות-אישה ישנם לעיתים הבדלים בין פסיקת ביה”ד הרבני לבין ביהמ”ש לענייני משפחה, חשוב לגשת מייד עם קבלת הראיות בדבר הבגידה, לקבלת יעוץ משפטי קונקרטי, על מנת לבדוק איזו ערכאה עדיפה בכל מקרה ומקרה (בית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני), ואיזה משקל יינתן לדברים מבחינה משפטית.

בגידה של הבעל

לעומת זאת, אם הבעל הוא זה שבגד, הוא אינו מפסיד דבר עפ”י הדין העברי.

המסקנה הינה, כי פעמים רבות חקירת האמת, גילוי והוכחת הבגידה מהווים קלף בעל משקל ואפקט פסיכולוגי על בן הזוג השני, יותר מאשר בעלי משמעות משפטית מכרעת.

במקרים אלו, ניתן יהיה להשתמש בבגידה ככלי באופן אסטרטגי וחכם, שימצב אתכם עם יתרון בהליך הגירושין, ולפעמים יקל על ניהול ההליך ויביא לסיומו בהסכם מהר יותר מהמצופה.

על כל פנים, אם יש לכם חשש, אולם אינכם בטוחים בוודאות, כי בן/בת הזוג בוגדים, מומלץ לחקור ולוודא את הדבר היטב לפני שמסיקים מסקנות נמהרות, ומפרקים מערכת נישואין וחיים משותפים.

חקירה כלכלית

לעיתים בן/בת הזוג מבקש לקפח את זכותינו בנכסים וכספים משותפים. חשד כי בן/בת הזוג רשמו על שם אדם אחר כספים, הכנסות, זכויות או נכסים, שנצברו במהלך החיים המשותפים, ואשר לנו זכות במחציתם- מחייב הוכחות חד משמעיות בפני ביהמ”ש, על מנת שיקבע כי לנו זכות בנכסים וזכויות אלו, ויורה על חלוקתם בין בני הזוג באופן שווה. לרוב יצריך הדבר חקירה שמטרתה לגלות באם ישנם כספים כאלו, ואם כן- היכן הם מצויים.

הפחתת/הגדלת מזונות

כאשר אנו עומדים בפני הליך הפחתת או הגדלת מזונות – אשר לו משמעות ומשקל רב, שהרי מזונות ילדים משולמים עד הגיעם לגיל 18 (ושליש מגיל 18 ועד גיל 21) הרי שלכל שינוי קטן בסכום החיוב החודשי- יש משקל כספי רב בסכום הכולל.

דרישת הפסיקה הינה להוכחת שינוי נסיבות מהותי במצבו של המבקש את שינוי סכום המזונות, או במצבו של הצד השני. לעיתים הכנסתו או מצבו הכלכלי של הצד השני אינו גלוי לעין, ואנו חושדים כי הכלל “רב הנסתר על הגלוי” חל בעניינינו. אז יהא עלינו לנהל מעקב אחר אותו אדם, בכדי לעמוד בצורך להציג בפני ביהמ”ש ראיות חותכות באשר להכנסתו ולמשלח ידו של הצד השני, טרם ישנה ביהמ”ש את סכום המזונות.

תביעת מזונות

חשוב לדעת כי גם בתביעת מזונות רצוי לבצע חקירה כלכלית יסודית בטרם נוקטים בהליך, על מנת שיהא בידינו להוכיח את הכנסות בן הזוג. פעמים רבות בני זוג מסתירים את הכנסתם האמיתית, בייחוד כאשר בן הזוג עובד כעצמאי, ואם לא יהיו בידינו הוכחות באשר להכנסותיו האמיתיות, לא נוכל לדרוש פסיקת דמי מזונות גבוהים בהתאם להכנסות אלו, על אף שבמהלך החיים המשותפים חיינו ברמת חיים גבוהה, אשר נתאפשרה על ידי הכנסות “נסתרות” אלו.

פעמים רבות השקעת כספים בביצוע חקירה בזמן הווה, כדאית וחיונית על מנת לזכות מאוחר יותר בדמי מזונות גבוהים, אשר משולמים מידי חודש במשך שנים ארוכות (כפי שצוין לעיל), והמגיעים בסופו של דבר לסכום מצטבר גבוה מאוד.

מידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי.