בנכם מסתגר בתוך עצמו ולא יוצא מהחדר? נעדר ברוב שעות היום ואינכם יודעים היכן? אינכם מכירים יותר את מעגל חבריו? ציוניו התדרדרו והוא מבריז מהלימודים לעיתים קרובות?

חששות אלו אשר פוקדים לרוב משפחות מ”בית טוב”, אשר בלית ברירה מוצאים עצמם בלתי מעורבים בחייו של בנם עד לכדי רמה של התדרדרות לשימוש בסמים.

קבוצה זו המכונה נוער במצוקה, מאופיינת בדרך כלל בנשירה ממסגרות פורמליות ובסטייה מנורמות חברתיות מקובלות. לרוב, בני נוער אלו בעלי דימוי עצמי נמוך הנוטים להרס עצמי וחשים רגשות תסכול, קיפוח ומרירות כלפי החברה.

גיל ההתבגרות אשר מאופיין בשינוי הורמונלי גורם למצבי רוח בתדירות גבוהה מהרגיל, פעם בנכם מופנם ומסתגר בתוך עצמו, ופעם מתפרץ ללא כל סיבה נראית לעין.
בתקופה זו של חייו ישנה חשיבות גבוהה לדימויו העצמי ואיך הוא מצטייר בפני החברה.
חשוב לו להיות פופולארי ולהוכיח את עצמו בין אם זה גובל בבדיקת גבולות, הן של החברה והן של החוק.
הוכחת העצמי חשובה לנער להגדרתו כגבר, במעבר מבין ילד לגבר בתקופה זו של חייו, עם כל השינויים הפיזיים, הרגשיים והקוגניטיביים, אי הוודאות, המבוכה והבלבול האופייניים לגיל הזה.

מתבגר זוכה בקבוצת מעגל חבריו להתייחסות ולתגובה, החל מתמיכה ועידוד וכלה בלחץ וביקורת, שאותם הוא מוכן לקבל ממעגל חבריו אך לא מעולם המבוגרים.
לחץ חברתי הינו גורם מספר אחד להתנסויות בלתי חוקיות בגיל הזה.

בגיל זה מתרחשים ניתוק הדרגתי מן המשפחה, מרידה ומאבק עם סמכות. בשלב זה בו נאבקים המתבגרים עם דמויות סמכותיות, הופך מעגל החברים לקבוצת התייחסות והשתייכות רבת עוצמה ובתחומים מסוימים אף ראשונה במעלה. המתבגר מתרחק מהוריו וממבוגרים אחרים במטרה להגדיר עצמו כשונה מהם וייחודי, ומחפש קבוצה שבה ירגיש שייכות וממנה ישאב ביטחון. מעגל החברים עשוי לספק לו צרכים אלו וכמו כן, להוות מקור לסיפוק חלק מצרכיו הרגשיים, החברתיים והאינטלקטואליים.

מעורבותכם בשלב קריטי זה יכולה להציל את בנכם מהתדרדרות במצב הקיים, ואף לסייע להחזיר את חייו למוטב תוך כדי צמצום נזקים ככל שאפשר.
תהיו סבורים כי בנכם משתוקק להכוונה וזוהי קריאת מצוקה מבחינתו בכדי לתעל את חייו בצורה אופטימלית. להתערבותכם תהיה משמעות רבה הן מבחינת הפנמת נורמות התנהגות חדשות, שיפור דימוי עצמי, רכישת מיומנויות חברתיות, התמודדות עם מצבים מקשים כתוקפנות, התמכרויות, מעורבות בפלילים, גניבות ועוד. התמודדות מניעתית זו הינה ניסיון להקנות או לשנות נורמות, עמדות, התנהגויות וערכים, המושפעים מהאווירה החברתית והמשפחתית אשר בה חיים בני הנוער.

פנייתכם למשרד חקירות תחשב כהפגנת איכפתיות ורצון טוב לגלות מעורבות בסיסית בחייו של בנכם,
אין כל מקום לרגשות אשם ובושה במקרה הזה, וישנה אפשרות לערוך את החקירה בעילום שם, למען הסר ספק.
החזרת בנכם למוטב תסייע בניתוב מסלול חיים תקין, וכמו כן להצלחה בהמשך דרכו, וזוהי מטרה נעלה בפני עצמה.