אתה עומד בפני שכירת עובד לתפקיד רגיש – כסף, מידע עסקי חסוי, מידע אישי חסוי, עוזר למנכ”ל, מערכות מידע וכדומה. הוא מתאים מכל הבחינות , האחרות. עכשיו צריך רק לוודא את הנקודה הכי חשובה: האם אפשר להשאיר אותו לבד עם הכספת ? שכירה מוטעית אחת גורמת נזק עצום.

אנחנו יכולים לברר את מידת הסיכון באישיותו של המועמד.